Halkbekämpning

Vi sandar vägar, parkeringar mm vintertid

Under vintersäsongen 2014/2015 har vi bla hand om sandningen i Årebjörnen och Tegefjäll, även vissa vägar i Åreby.