Dränering

Vi utför husdränering, då gräver vi upp och lägger nya dräneringsrör. 
Vid dränering gräver man ned dräneringsrör för effektivare avrinning. Dräneringsrör skiljer sig från avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och är inte täta.

Vi utför även markavvattning, tex dikning och täckdikning.