Ångtining

Med våran ångpanna kan vi tina upp dagvatten-brunnar och vägtrummor.
Vi tinar även upp vattenledningar med spolbussen.