Snöröjning

Vi utför plogning av vägar, parkeringar mm vintertid

Under vintersäsongen 2014/2015 har vi bla hand om snöröjningen i Årebjörnen och Tegefjäll, även vissa vägar i Åreby.