Logistik

Vi har tre lastbilar som transporterar bla styckegods, sågade trävaror och flis i både Sverige och Norge