Välkommen till Brattlands Åkeri AB!
Vi har varit verksam i regionen
 sedan 1931.

Vi sysslar i huvudsak med entreprenad, ledningsrensning och åkeriverksamhet med snöröjning vintertid.
Våra kunder varierar i storlek från Svevia och Åre Kommun till privatpersoner.

Bland våra uppdrag är urschaktning och färdigställande av husgrunder i varierande storlekar. Då Åre-regionen, med Åre by i spetsen, expanderar med hotell och restaurangutbyggnader, nybyggnationer mm, så är vi idag fullt sysselsatta att förse området med grus- och jordleveranser.

Företaget ingår som delägare i Reaxcer
Gilla oss på facebook