80 år!
1931 - 2011

 Välkommen till Brattlands Åkeri AB

Vi sysslar i huvudsak med entreprenadarbeten,slamtömning och ledningsrensning och åkeriverksamhet med snöröjning vintertid.
Vi har också en del turistverksamhet med snöfordon som snövesslor, skotrar och bandvagnar.
Våra kunder varierar i storlek från Svevia och Åre Kommun till privatpersoner.

Bland våra uppdrag är urschaktning och färdigställande av husgrunder i varierande storlekar. Då Åre-regionen, med Åre by i spetsen, expanderar med hotell och restaurangutbyggnader, nybyggnationer mm, så är vi idag fullt sysselsatta att förse området med grus- och jordleveranser.

Turistmässigt så har vi den populära transporten av skidåkare från kabinbanans bergstation upp till Åreskutans topp. Transporten sker med snövessla och skoter.

 

  

Företaget ingår som delägare i Reaxcer